Πολιτική Φωτογραφιών

Οι αθλητικές φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες της playbet.com προέρχονται από τo site της Getty Images.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, των φωτογραφιών αυτών.